Energiledelse

Nedenfor har vi beskrevet litt om de ulike tjenestene vi tilbyr som en del av energiledelsen. Det er beskrevet som flere kakestykker, hvor man kan velge de som er aktuelle for sitt konkrete bygg eller område.

Energieffektivisering

Her vil vi kartlegge energibruken i eksisterende bygg for å finne de mest lønnsomme tiltakene. Dette kan innebære å se på:

 • Benchmarking av dagens situasjon – hva forventer vi
 • Analyse av data fra SD-anlegg
 • Ventilasjon–aggregat og styring
 • Varme- og kjøledistribusjon
 • Bygningsfysiske tiltak
 • Effektivisere el-forbruket
Energieffektivisering

Varme- og kjøleforsyning

 Her vil vi finne aktuelle varme- og kjøleløsninger. Dette innebærer:

 • Fokus på lokale og fornybare energiløsninger
 • Dagens tekniske løsning i bygg
 • Forutsetninger for varmepumpeløsninger
 • Effektive kjøleløsninger
 • Synergieffekter med nabobygg
 • Redusere behovet for spisslast
 • Samspill med fjernvarme

Alt dette vil sees på mtp lønnsomhet og klimagassutslipp

Varme- og kjøleforsyning

Solenergi

For solenergi er det flere faktorer vi ser på for å finne ut om det er mulig og lønnsomt å installere et solcelleanlegg. 

 • Vurdering av tak/fasade og solforhold
 • Energibruk i bygget – egenforbruk vs. salg
 •  Byggtekniske undersøkelser
  • Bæreevne til taket
  • Det elektriske anlegget
 • Løsninger og lønnsomhetsberegninger
Solenergi

Energilager

Energilager kan være i form av elektriske batterier, akkumulatortanker eller sesongvarmelager. Disse kan alle være aktuelle løsninger, men for å finne ut av det må vi se på flere ting:

 • Selvforbruk av energiproduksjon/overskudd av energi
 • Lastflytting og fleksibilitet
  • Time – dag – sesong
 • Dimensjonering og tekniske løsninger
 • Lønnsomhetsvurderinger
Energilager

Miljøsertifisering

For alle kakestykkene legges energi-, miljø- og klimagassanalyser til grunn. Dette gjør at vi kan svare ut, dokumentere og sertifisere etter en rekke kriterier. Dette kan være:

 • Taksonomien
 • Grønne lån
 • Grønne leiekontrakter
 • Energimerking
 • BREEAM, FutureBuilt, Svanemerket
Miljøsertifisering

Finansiering

Vi kan også tilby finansiering av energiløsninger. Da tilbyr vi energi som en tjeneste der vi prosjekterer, bygger og drifter anlegget. Dette gir en større forutsigbarhet for kunden. Dette gjør vi i samarbeid med SEB – Skandinaviska Enskilda Banken. Les mer om dette i linken under. 

Finansering