Miljøsertifisering

Det stilles stadig fler og strengere krav til rapportering og oppnåelse av reduksjoner i klimagassutslipp. Her har vi beskrevet en del av disse kravene og formene for miljøsertifisering som vi kan hjelpe til å svare ut gjennom våre løsninger.

Miljøsertifisering

Grønne lån

Grønne lån er lån til bærekraftige og miljøvennlige formål, for eksempel reduksjon av CO2-utslipp, eller formål som bidrar til det grønne skiftet i samfunnet. Grønne lån gir rabattert rente.

Energimerking

Ved å energieffektivisere, ta i bruk bedre varmeforsyning og ta i bruk solenergi kan man oppnå et bedre energimerke både i farge og karakter. Dette kan blant annet gjøre bygget mer verdt.

BREEAM, FutureBuilt og Svanemerket

De er alle sertifiseringssystemer for nye og eksisterende bygg som blant annet krediterer reduserte klimagassutslipp og energibruk, samt bruk av lokal energiproduksjon.

Grønne leiekontrakter

Gjennom et grønt bilag i leiekontrakten kan gårdeier foreta investeringer som reduserer energibruk og forbedrer miljøet. Kostnadene dekkes gjennom økte leiekostnader. Besparelse i energi og andre effekter av grønnere og mindre energibruk tilfaller leietaker.

ESG og taksonomi

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller «Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold», og representerer en helhetlig tilnærming til bærekraft. ESG-kriterier brukes for å vurdere og rangere selskaper innenfor hver av disse tre delene. Disse hensynene benyttes blant annet som en del av finansiell risikovurdering, der en god ESG-score forventes å gi en mer bærekraftig, langsiktig avkastning.