Finansiering

Trenger du bistand til finansiering kan vi hjelpe deg

Vi finansierer og bygger lokal fornybar energi

Asplan Viak bygger lokal fornybar energi – sol og grunnvarme – med finansiering fra SEB Nordic Green Energy.

Asplan Viak leder utviklingen innen grunnvarme, og har en godt etablert metodikk for storskala bruk av solenergi. Sammen med SEB Nordic Green energy tilbyr vi finansiering av lokal fornybar energi hvor planlegging, bygging og drift inngår. Vi bruker beste tilgjengelige teknologi. Dere kjøper energien til en konkurransedyktig pris.

Slik kan dere redusere klimafotavtrykket allerede nå, samtidig som dere fokuserer på kjernevirksomheten.

Ved avtaletidens slutt overtar dere anlegget basert på avskrivningstid, restverdi og tilbakebetalingstid. Det er også mulig å kjøpe ut anlegget i løpet av avtaleperioden.

 

De ulike fasene i vårt energi- og finansieringsløp:

SEB – Skandinaviska Enskilda Banken

SEB Nordic Green Energy Fund er et mørkegrønt Artikkel 9-fond som investerer i ny produksjon av fornybar energi, for større totaltekniske energiprosjekter. Fondet har et langsiktig perspektiv, og skal eksistere i minst 15 år.